Följ Pepins

Fler kvinnliga investerare kan skapa mer hållbara företag

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2018 14:49 CET

Fler kvinnliga investerare kan skapa mer hållbara företag Riskkapitalbranschen är känd för att vara en mansdominerad bransch. 2017 års AllBright-rapport visade att endast 3 procent av partners i riskkapitalbranschen är kvinnor, och att kvinnor endast utgör 14 procent av investerarteamen. Kvinnor är dock mer värderingsdrivna som investerare, det visar en färsk undersökning som Demoskop har genomfört på uppdrag av Pepins. Fler kvinnliga investerare hade därför kunnat innebära mer kapital till värderingsdrivna och hållbara företag.

I undersökningen svarar 7 av 10 kvinnor att de värderar jämställdhetsfrågor högt om/när de investerar i bolag, jämfört med bara 44 procent av männen. Även när det gäller hållbarhet skiljer det sig markant mellan könen. 77 procent av kvinnorna värderar hållbarhet högt i samband med investeringar jämfört med 65 procent av männen.

— Det är viktigt att bryta upp den homogena miljön bland investerare som råder idag för att driva på utvecklingen av jämställdhet och hållbarhet hos företagen. Vågen av nya fintech-lösningar, som till exempel aktiebaserad crowdfunding, har dock möjlighet att demokratisera och inkludera fler grupper i samhället till att investera i företag i ett avgörande skede. Med en större ägarmångfald kan fler få inflytande över vilka bolag som får tillväxtkapital, säger Julia Reuszner som är VD på Pepins.

50 procent fler män än kvinnor har erfarenhet av att äga aktier

Men det är inte bara i riskkapitalbolagen som kvinnor är underrepresenterade. Undersökningen visar också att det finns stora skillnader mellan män och kvinnor när det kommer till traditionellt aktieägande hos privatpersoner. 6 av 10 män har erfarenhet av att äga aktier, jämfört med mindre än 4 av 10 kvinnor.

— Det är inte bara de professionella investerarteamen som är ojämställda idag, utan även det privata ägandet. Detta är en stor samhällsutmaning eftersom det avgör vilka företag som får växtkraft och tillgång till kapital. Dessutom får det ju även privatekonomiska konsekvenser för kvinnor. Alla former av ekonomiskt ägande och investeringsmöjligheter måste demokratiseras. Det är svårt att driva frågan om jämställda företag om vi inte har jämställt ägande, säger Julia Reuszner.

Kvinnor är mindre benägna att starta företag

Undersökningen visar även att endast 24 procent av kvinnor känner att de skulle vilja starta eget företag, medan 41 procent av männen tycker så.

— Siffror från bland annat OECD, Almi och Vinnova visar att kvinnor i Sverige söker mindre externt kapital och har svårare att få sina företag att växa. Då är det inte så konstigt att kvinnor också får mindre lust att starta eget. Vår förhoppning är att det kommer att förändras i takt med att aktiebaserad crowdfunding växer. Det är ett sätt att göra både ägande och finansiering mer lättillgängligt, säger Julia Reuszner.

Undersökningen i korthet:

Stora skillnader mellan könen i ägande

59 procent av män har erfarenhet av att äga börsnoterade aktier, jämfört med 36 procent av kvinnor.

Kvinnor är mindre benägna att starta företag

Endast 24 procent av kvinnor känner att de skulle vilja starta eget företag, medan 41 procent av männen tycker så.

Kvinnligt ägande kan skapa mer hållbara företag

7 av 10 kvinnor värderar jämställdhetsfrågor högt när/om de investerar i företag, jämfört med 44 procent av männen. 77 procent av kvinnor värderar hållbarhet högt jämfört med 65 procent av männen. Den traditionella Venture Capital-industrin domineras för närvarande helt av män.


Om undersökningen

Undersökningen är genomförd i Demoskops telefonrekryterade OnlinePanel, baserat på ett slumpmässigt urval bland allmänheten 18 år och uppåt. Totalt genomfördes 1 019 intervjuer under perioden 7 - 13 november 2017.


Om aktiebaserad crowdfunding spås växa under 2018

Aktiebaserad crowdfunding är ett relativt nytt sätt att investera på den svenska marknaden. Enkelt

förklarat så gör affärsmodellen det möjligt för privatpersoner att investera i aktier i onoterade bolag,

något som tidigare enbart har varit förbehållet professionella investerare.

År 2015 investerades 2,6 miljarder kronor i onoterade svenska bolag av traditionella Venture Capital-fonder (en form av riskkapital). Investeringar från aktiebaserad crowdfunding var då i sin linda. 2016 hade investeringar från aktiebaserad crowdfunding i svenska bolag stigit till över 200 miljoner kronor, medan investeringar från Venture Capital-fonder sjönk till 2,2 miljarder. En försiktig uppskattning för 2017 är att 500 miljoner kr har investerats via aktiebaserad crowdfunding i svenska företag. Det motsvarar cirka en femtedel av värdet på investeringar via traditionella Venture Capital-fonder.


Så fungerar aktiebaserad crowdfunding hos Pepins

1) Kontrollfas

Efter omfattande kontroller avgör Pepins om bolaget får genomföra sin emission via plattformen. För bolag som genomför sin emission på plattformen tas ett komplett investeringsunderlag fram.

2) Investeringsfas

Emissionen öppnas upp, där allmänheten får likvärdiga villkor som professionella investerare. Investeringar görs från 500 kronor och uppåt. Pepins medlemmar investerar genom ett gemensamt holdingbolag.

3) Delägarfas

Delägarna blir inbjudna till ett digitalt community, Stakeholders’ Club, där de kan ha kontakt med bolaget och får möjlighet att påverka bolagets framtid.

4) Handelsfas

Via marknadsplatsen Pepins Market kan medlemmar sedan köpa och sälja crowdfundade aktier vid specifika handelstillfällen. Detta är unikt för Pepins på den svenska marknaden.

Pepins erbjuder aktiebaserad crowdfunding på professionella villkor. Här får alla som vill chansen att upptäcka och bli delägare i spännande bolag de tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn.
www.pepins.com