Följ Pepins

Kvinnor äger. Inte.

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2018 14:43 CET

Vi tror att ett jämställt samhälle förutsätter ett jämställt ägande. Ändå är det sju gånger fler män än kvinnor som äger aktier i Sveriges mest lovande företag*. Den som äger, äger möjligheten att påverka. Både sin egen ekonomi och samhället i stort. Nu sprider vi ägandet i Sverige och sänker tröskeln för dig som vill investera i den snabbast växande delen av ekonomin – lovande tillväxtbolag som ännu inte finns på börsen.

Kvinnligt ägande — därför är det viktigt

Att äga aktier är ett sätt att ta ansvar för din egen ekonomi och att skapa förutsättningar för att leva det liv du vill. Nu och i framtiden. Det ger också möjlighet att påverka vilka produkter och tjänster som tas fram och vilka bolag som får chansen att växa, hur de drivs och i ett bredare perspektiv maktbalansen i näringsliv och samhälle. Kvinnligt ägande kan dessutom skapa mer jämställda företag. 70% av kvinnorna värderar dessa frågor högt när de investerar jämfört med 44% av männen**.

Svenska företag behöver fler kvinnliga delägare

Crowdfunding, där många människor gemensamt finansierar projekt eller företag, är en del av delningsekonomin. Hos Pepins får alla chansen, oavsett plånbokens storlek, att investera och bli delägare i lovande tillväxtföretag. Genom att investera från 500 kr i bolag du gillar kan du påverka vilka företag som får växtkraft. Samtidigt har du chans till större avkastning än på börsen***. Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till innovation, samhällsutveckling och fler jobb. För idéer som hämtar kraft från fler, växer mer. Alla kan äga. Alla kan påverka. Alla är välkomna – och tänk vad vi kan åstadkomma med betydligt fler kvinnor. Som äger.


* Källa: Enligt SCB:s aktieägarstatistik äger kvinnor endast cirka 14% av aktierna listade på exempelvis First North, NGM Nordic MTF, Aktietorget och NGM Equity där man hittar snabbväxande mindre bolag med hög potential.

** Källa: Siffrorna kommer från en undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av Pepins, baserat på ett slumpmässigt urval bland allmänheten, 18 år och uppåt. Totalt genomfördes 1 019 intervjuer under perioden 7 - 13 november 2017.

*** Pepins-modellen med en kombination av crowdfunding och aktiehandel är ny och unik. Vi har erbjudit investeringar i tillväxtbolag via crowdfunding i cirka två år och tycker att vi har för kort historik för att man ska kunna dra slutsatser av avkastningen. Många av bolagen som fått nya delägare och tagit in kapital via oss har ännu inte haft aktiehandel och det kommer att påverka portföljutvecklingen framöver. Men om man hade investerat samma belopp i varje bolag som genomfört en emission på vår plattform skulle man redan nu ha fått en värdeökning på cirka 38 %. Tillväxtbolag är dessutom en beprövad tillgångsklass hos professionella investerare. Det finns exempelvis studier på affärsängel-investeringar, som visar att investeringar i företag i tidiga skeden genererat över 20 % i genomsnittlig årlig avkastning. Även entreprenörsdrivna bolag har historiskt sett genererat den bästa avkastningen över tid. Numera går företag dessutom allt senare till börsen, vilket innebär att en stor del av tillväxten och därmed även värdeutvecklingen sker innan bolagen blir noterade. 

Pepins erbjuder aktiebaserad crowdfunding på professionella villkor. Här får alla som vill chansen att upptäcka och bli delägare i spännande bolag de tror på. Tillsammans hjälper vi företag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Pepins Group står under Finansinspektionens tillsyn.
www.pepins.com